Nội dung bảo lãnh

Phạm vi bảo lãnh Chi phí thuê, chi phí hao mòn, phí thay mới, thủ tục pháp lý, xử lý chất thải, chi phí phục hồi nguyên trạng *1
Ngày đại diện thanh toán*2 Trong khoảng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán thay cho người thuê nhà.
Hạn mức bảo lãnh Tương đương 24 tháng tiền thuê nhà
Giải pháp khi phát sinh nộp muộn *2 Nếu tình trạng nộp muộn kéo dài liên tiếp trong vòng 3 tháng, phía chủ nhà sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán và chúng tôi sẽ thay các bạn chi trả khoản nộp chậm đó trong khoảng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.
Về khởi kiện Trong trường hợp nộp muộn tiền nhà trên 3 tháng liên tiếp, chúng tôi sẽ nhờ luật sư do chúng tôi chỉ định khởi kiện theo quy định.
Về việc hủy hợp đồng thuê nhà trong tình trạng chưa chi trả khoản nợ Trong trường hợp nộp muộn tiền nhà chưa quá 3 tháng liên tiếp và hủy hợp đồng, chúng tôi vẫn sẽ thay bạn chi trả khoản nợ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.
Về bảo lãnh chi phí phục hồi nguyên trạng Sau 2 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng, khi đã bàn bạc xong với bên người thuê nhà chung tôi sẽ tiến hành bảo lãnh.

1.Xét trên phạm vi mà phía công ty chúng tôi cho rằng hợp lý đối với trách nhiệm của người thuê nhà dựa theo ” Những khó khăn và hướng dẫn xoay quanh việc phục hồi nguyên trạng ( Bản sửa đổi) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch công bố vào tháng 8 năm 2011.

2.Trong trường hợp người kí hợp đồng thuê nhà không chi trả tiền nhà liên tiếp 3 tháng, chúng tôi sẽ thay người thuê nhà thanh toán cho chủ nhà. Từ tháng thứ 4 trở đi để đảm bảo đủ điều kiện khởi tố người thuê nhà, chúng tôi sẽ tạm ngừng chi trả khoản nộp chậm. Khoản tiền bị trì hoãn đó sẽ được hoàn lại cho chủ nhà sau khi hoàn thành giải giải quyết xong với phía người thuê nhà.

Thông báo

Thông tin công ty

Tên công ty: Cloud Guarantor

Trụ sở chính: 16-13, 3-chome Roppongi, Minato-ku, Tokyo

Vốn: 10,000,000JYP

Người đại diện: Okazaki Mikio